گالری تصاویر بز سانن

خرید و فروش بز

 __

Save
خطا
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM p6bre_content AS a LEFT JOIN p6bre_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN p6bre_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN p6bre_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM p6bre_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN p6bre_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN p6bre_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM p6bre_categories AS cat JOIN p6bre_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN p6bre_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-19 05:28:12') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-19 05:28:12') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM p6bre_content AS a LEFT JOIN p6bre_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN p6bre_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN p6bre_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM p6bre_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN p6bre_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN p6bre_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM p6bre_categories AS cat JOIN p6bre_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN p6bre_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-19 05:28:12') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-19 05:28:12') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home1/saanenke/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/saanenke/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home1/saanenke/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/saanenke/public_html/components/com_content/models/articles.php on line 486

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home1/saanenke/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home1/saanenke/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 263

با ما تماس بگیرید

(03432463931)

جهت تماس با دفتر

از ساعت  8:30 تا 13 ارتباط برقرار نمائید
09131414275

دفتر کرمان - خیابان فیروزه - فیروزه 3 پلاک 33

تلفن: .2463931  - 0343

شماره پیامک: 30001220300046

آیا می دانید


Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home1/saanenke/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382
معرفی بز سانن

معرفی بز سانن

خاستگاه بز سانن از دره ای در سوییس با نام سانن است . بز سانن یک نژاد شیری میباشد و در سال چیزی حدود 1000-900 کیلو شیر تولید میکند . این بز به گاو فقرا نیز معروف میباشد. مشخصات ظاهری :سفید رنگ . گاهی اوقات با لکه های زرد رنگ دارای ریش هابلندتر از بزهای معمولی و جثه بزرگتری نسبت به بزهای معمولی میباشد. در این نژارد وزن ماده ها به 60کیلو میرسد و وزن...

ادامه مطلب

خواص شیر بز

 شیر بز خواص تغذیه‌ای فراوانی دارد. از جمله خواص مفید آن عبارتند از: تحریک سیستم آنتی‌اکسیدانی بدن، تسریع دفع فرآورده‌های زاید حاصل از واکنش‌های شیمیایی در بدن، کاهش روند پیری و مفید برای افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی (نوعی بیماری عصبی). پروتئین و چربی موجود در آن ارزش تغذیه‌ای بالایی دارد. مواد معدنی چون کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن، روی و مس با قابلیت جذب بالا و نیز ویتامین‌های گروه B و ویتامین‌های A و D...

ادامه مطلب

استفاده از فیدر در بزداری

بکی ار تجهیزات ضروری در تغذیه  یزهای شیری  استفاده از دستگاه فیدر جهت  ایجاد مخلوط کاملی از علوفه مورد استفاده  و جلوگیری از جدا کردن مواد خشبی از مواد متراکم توسط بزها و ممانعت از بیماریهای گوارشی (اسیدوز و ...) می باشد و شما میتوانید جهت ساخت این فیدرها با ما تماس حاصل نمائید .  

ادامه مطلب